25 jaar PUIJ

Op 2 februari 1990 werd onze vereniging opgericht door ondertekening van een akte van oprichting bij notaris Mr R.P.L.M.Schölvinck.

De comparanten: de heren M.J. van der Pas, C.L. van Raaphorst en mevrouw T.A.M. van der Pas-van Vegchel

verklaarden een vereniging op te richten met de naam "Petanque Union IJmond", gevestigd in de gemeente Velsen.


Op 4 april 2015, precies 25 jaar, 2 maanden en 2 dagen later vierden wij het 25 jarig jubileum van onze vereniging.

25 jarig jubileum

25 jarig jubileum