Reglement Petanque Sport

Hoewel wij vanaf 01-01-2024 niet meer zijn aangesloten bij de Nederlandse bond NJBB, willen wij zoveel als mogelijk de sport petanque blijven beoefenen, zij het niet in competitieve vorm maar als gezelligheidsvereniging.


Dat ook bij een gezelligheidsvereniging regels nodig zijn, heeft het bestuur doen besluiten om de spelregels van het F.I.J.P. (Federation Internationale de Pétanque et Jeu Provençal) zoveel als mogelijk te handhaven en gebruiken.


Algemene regels over Petanque kunt u ook vinden op de website

https://www.petanque.world/nl/spelregels


R.P.S.

Reglement Petanque Sport